Privacyverklaring

Animals Know hecht veel waarde aan uw privacy en wil de regels uit de betreffende wetgevingen naadloos opvolgen. Zorgvuldigheid is hierbij het sleutelwoord. Dat is de reden dat ik uw data met de grootst mogelijke zorg beheer en naderhand vertrouwelijk vernietig.
U wordt van harte uitgenodigd om dit beleid door te nemen, zodat u op de hoogte bent van de belangrijkste punten.

Gegevens Animals Know:

e-mail: info@animalsknow.com
website: www.animalsknow.com
KvK nummer: 90302915
BTW nummer: NL004805213B24

Welke gegevens heeft Animals Know nodig:

Animals Know verwerkt voor het maken van afspraken voor behandelingen en van de facturen: • uw voor– en achternaam • geboortedatum • volledig adres • telefoonnummer Dat zijn in principe de enige gegevens die Animals Know nodig heeft. Indien u ervoor kiest om uw gegevens privé te houden is dat voor mij prima en wordt de nota alleen voorzien van uw voor– en achternaam. Dan is het wel noodzakelijk dat er gelijk afgerekend wordt, hier is geen uitzondering op mogelijk.

Hoe werkt Animals Know met deze gegevens:

Indien u het intakeformulier invult op de webpagina van Animals Know, komen deze ingevulde gegevens terecht in de mailbox van Animals Know. De webhosting verloopt via TransIP en aldaar zijn veiligheidssystemen ingesteld zodat deze data niet toegankelijk is voor derden. De laptop waar ik mee werk is uitgerust met wachtwoorden en voorzien van actuele en bijgewerkte beveiligingssystemen.

Facturen voorzien van NAW-gegevens blijven bewaard voor de duur van de wettelijke bewaartermijn (fiscale termijn). Dit geschiedt digitaal op de beveiligde laptop en fysiek in een ordner. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn worden de digitale gegevens verwijderd en fysieke nota’s vernietigd / vertrouwelijk afgevoerd.

Animals Know deelt geen gegevens met derden.

Sociale media:

Animals Know is actief op Facebook en Instagram, maar plaatst geen gegevens van derden zonder toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en/of het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt bij mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens die Animals Know over u beschikt naar u of een andere, door u genoemde bestemming, te sturen. Mocht u dit digitaal willen hebben, dan worden de schriftelijk vastgelegde gegevens gescand en verzonden, waarna de digitale kopie wordt verwijderd.

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@animalsknow.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een (veilige*) kopie van uw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 3 weken op uw verzoek. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als u denkt dat Animals Know niet goed omgaat met uw persoonsgegevens.

 

* Maak in deze kopie uw pasfoto, de MZR (machine readable zone = strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

hCaptcha

We gebruiken de hCaptcha-beveiligingsdienst (hierna “hCaptcha”) op onze website. Deze service wordt geleverd door Intuition Machines, Inc., een Delaware US Corporation (“IMI”). hCaptcha wordt gebruikt om te controleren of acties van gebruikers op onze online dienst (zoals het indienen van een login of contactformulier) voldoen aan onze veiligheidseisen. Hiervoor analyseert hCaptcha het gedrag van de website- of mobiele app-bezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website of mobiele app een deel van de website of app betreedt waarop hCaptcha is ingeschakeld. Voor de analyse evalueert hCaptcha verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de bezoeker op de website of app is geweest, of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar IMI. hCaptcha-analyse in de “onzichtbare modus” kan volledig op de achtergrond plaatsvinden. Website- of app-bezoekers worden er niet op gewezen dat een dergelijke analyse plaatsvindt als de gebruiker geen uitdaging te zien krijgt. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6(1)(b) AVG: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de websitebezoeker partij is (bijvoorbeeld de websitevoorwaarden) of om stappen te ondernemen op verzoek van de websitebezoeker voorafgaand aan het aangaan van een contract. Onze online dienst (inclusief onze website, mobiele apps en alle andere apps of andere vormen van toegang die door ons wordt aangeboden) moet ervoor zorgen dat deze communiceert met een mens en niet met een bot, en dat activiteiten die door de gebruiker worden uitgevoerd geen verband houden met fraude of misbruik. Daarnaast kan de verwerking ook gebaseerd zijn op art. 6(1)(f) van de AVG: onze online service heeft een legitiem belang bij het beschermen van de service tegen misbruik van geautomatiseerd crawlen, spam en andere vormen van misbruik die onze service of andere gebruikers van onze service kunnen schaden. IMI treedt op als “gegevensverwerker” die optreedt namens zijn klanten zoals gedefinieerd in de AVG, en als “serviceprovider” voor de doeleinden van de California Consumer Privacy Act (CCPA). Bezoek de volgende links voor meer informatie over het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van hCaptcha: en een “serviceprovider” in de zin van de California Consumer Privacy Act (CCPA). Bezoek de volgende links voor meer informatie over het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van hCaptcha: en een “serviceprovider” in de zin van de California Consumer Privacy Act (CCPA). Bezoek de volgende links voor meer informatie over het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van hCaptcha: https://www.hcaptcha.com/privacy  en  https://www.hcaptcha.com/terms

Wijziging van deze privacyverklaring:

Deze privacyverklaring kan door mij gewijzigd worden. Ik raad u daarom aan deze privacyverklaring op gezette tijden te raadplegen, om zo op de hoogte te blijven van de gestelde waarden en normen.

error: Content is protected !!
nl_NL_formal
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights